Billboard Sponsorski

Blok sponsorski jest krótszy niż blok reklamowy, dzięki czemu spot w bloku sponsorskim jest częściej emitowany, i tym samym bardziej zauważalny. Billboard sponsorski daje możliwość selektywnego dotarcia do konkretnej grupy docelowej. Dzięki kreatywnie ukształtowanej treści wizualnej zwiększa stopień rozpoznawalności marki, wzmacnia jej prestiż.

Portfolio: Studio filmowe Simpleframe