Billboard Sponsorski

Blok sponsorski jest krótszy niż blok reklamowy, dzięki czemu spot w bloku sponsorskim jest częściej emitowany, i tym samym bardziej zauważalny. Billboard sponsorski daje możliwość selektywnego dotarcia do konkretnej grupy docelowej. Dzięki kreatywnie ukształtowanej treści wizualnej zwiększa stopień rozpoznawalności marki, wzmacnia jej prestiż.

Przykłady realizacji (studio filmowe Simple Frame)