Dr Marchewka – Wizjoner

Film dla Dr Marchewki – największej polskiej sieci salonów optycznych. Dr Marchewka dba o wzrok swoich klientów w 60 salonach oraz 2 Klinikach Wzroku w Warszawie. Angażuje się w akcje społeczne, by uświadamiać i uczyć, jak ważne jest dobre widzenie.

Przykładem prospołecznego nastawienia firmy jest film wyprodukowany przez studio Simple Frame, który ostrzega przed fikcyjnymi specjalistami proponującymi wygórowane ceny.