eCard

eCard to aplikacja dająca możliwość płatności on-line w internecie. Animacja przedstawia funkcje aplikacji, możliwości i przewagę konkurencyjną nad tradycyjnymi metodami płatności. Jasne i przejrzyste przedstawienie możliwości, jakie daje aplikacja pozwala na zapoznanie klientów i zachęcenie do skorzystania z funkcji. Animacja jest najlepszą metodą ukazywania funkcji danych aplikacji, dużo bardziej czytelną niż tekst czy filmy. Taką animację można wykorzystywać w różnych kanałach komunikacji, np. w mediach społecznościowych, na stronach internetowych czy w portalach tematycznych.

Animacja została stworzona przez studio Simple Frame, które od lat specjalizuje się w produkcji filmów, animacji czy usługach postprodukcji. Tworzymy filmy promocyjne, reklamowe, wizerunkowe i korporacyjne dla firm i dużych przedsiębiorstw, a także animacje obrazujące procesy technologiczne danej firmy.