Film promocyjny – Wodociągi Warszawskie

Film promocyjny, czyli pij warszawską kranówkę

Nasz film promocyjny rozpoczyna się sceną ukazującą źródło wody pitnej w Warszawie. Jest to Jezioro Zegrzyńskie, które jest największym zbiornikiem wodnym w mieście. Następnie kamera przenosi się do zakładu oczyszczania wody, gdzie odbywa się proces jej przygotowania do spożycia.

Pierwszym etapem oczyszczania jest koagulacja, czyli proces krzepnięcia zawiesin w wodzie. W tym celu do wody dodaje się specjalne związki chemiczne, które powodują zlepienie się cząstek zanieczyszczeń. Następnie woda jest odprowadzana do zbiorników, w których zanieczyszczenia opadają na dno.

film promocyjny

Kolejnym etapem oczyszczania jest filtracja. Woda przepływa przez warstwy piasku, żwiru i innych materiałów, które zatrzymywają pozostałe zanieczyszczenia.

Następnie woda jest dezynfekowana, aby zlikwidować bakterie i inne drobnoustroje chorobotwórcze. Do dezynfekcji stosuje się najczęściej chlor lub ozon.

Ostatnim etapem oczyszczania jest uzdatnianie, czyli dodawanie do wody odpowiednich związków chemicznych, które poprawiają jej smak, zapach i właściwości fizykochemiczne.

Film kończy się sceną ukazującą mieszkańca Warszawy otwierającego kran z wodą. Woda jest czysta i świeża, gotowa do spożycia.

Film promocyjny dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie może również zawierać dodatkowe informacje na temat procesów oczyszczania wody. Na przykład, może wyjaśnić, jak działają poszczególne urządzenia i instalacje w zakładzie oczyszczania. Może również przedstawić dane liczbowe dotyczące ilości wody dostarczanej do mieszkańców miasta i jakości wody, która jest dostarczana.

Film może również zawierać informacje na temat znaczenia wody dla zdrowia człowieka i środowiska. Może podkreślać, jak ważne jest, aby woda była czysta i bezpieczna dla spożycia.

Oto kilka konkretnych przykładów informacji, które można zawrzeć w filmie:

 • Opis poszczególnych etapów oczyszczania wody, w tym:
  • Koagulacja
  • Filtracja
  • Dezynfekcja
  • Uzdatnianie
 • Dane liczbowe dotyczące ilości wody dostarczanej do mieszkańców miasta, w tym:
  • Średnia dzienna ilość dostarczanej wody
  • Ilość wody dostarczanej w ciągu roku
 • Dane liczbowe dotyczące jakości wody, w tym:
  • Ilość zanieczyszczeń w wodzie
  • Ilość bakterii w wodzie
 • Informacje na temat znaczenia wody dla zdrowia człowieka, w tym:
  • Potrzeby człowieka w zakresie wody
  • Wpływ zanieczyszczonej wody na zdrowie człowieka
 • Informacje na temat znaczenia wody dla środowiska, w tym:
  • Rola wody w przyrodzie
  • Zagrożenia dla zasobów wodnych

Film promocyjny dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie może być cennym źródłem informacji dla mieszkańców miasta. Może pomóc im zrozumieć, jak jest oczyszczana woda, którą piją i wykorzystują w codziennym życiu.

Film został wyprodukowany przez studio Simple Frame, które od lat tworzy filmy reklamowe, wizerunkowe i korporacyjne, co pozwala wypromować usługi, produkty lub utrzymać wizerunek przedsiębiorstwa. Tworzymy również zaawansowane animacje 2d i 3d, które tworzą całość spotu lub uzupełniają tradycyjne filmy. Dzięki temu klienci otrzymują atrakcyjny i skuteczny materiał marketingowy.

Produkcja filmowa