VML

VML oferuje kompleksową obsługę logistyczną w zakresie transportu oraz spedycji drogowej. Organizuje przewozy całopojazdowe i drobnicowe. Służy również radą w celu optymalizacji transportu pod kątem takich czynników jak wybór trasy, czas pracy kierowców, koszt transportu. Działa w Polsce oraz poza jej granicami.

Wspólnie z VML zastanawialiśmy się jaka forma promocji będzie odpowiednia, by w sposób skrótowy, ale wyczerpujący, przedstawić szeroki wachlarz usług oferowanych przez firmę, specyfikę jej działalności oraz jej zakres a także uwypuklić doświadczenie, indywidualne podejście do klienta, otwartość na wprowadzanie nowych rozwiązań oraz przedstawić statystki potwierdzające dynamiczny i stały rozwój firmy.

Prezentacja multimedialna pozwala na przekazanie wszystkich tych treści w bardzo krótkim czasie. Kompozycja złożona ze slajdów umożliwia udzielanie informacji o różnym charakterze nie tracąc przy tym narracyjnej spójności. Szata graficzna, tak jak w tym przypadku, może być dostosowana do kolorystyki używanej w identyfikacji wizualnej firmy, co podświadomie buduje ciąg pozytywnych skojarzeń. Użyta w niej animacja 2d, dostosowana do obrazu odpowiednia muzyka sprawiają, że całość jest interesująca, absorbuje uwagę widza, ale w subtelny, nienarzucający się sposób.

Co jest dodatkową zaletą takiej formy promocji, oprócz charakteru informacyjnego, to szerokie pole manewru dla jej dystrybucji oraz duże grono odbiorców, któremu może być dedykowana. Właśnie dlatego prezentacja może być przedstawiona zarówno klientom VML jak i ich potencjalnym współpracownikom. Co istotne dla firmy, której działalność ma tak szeroki zasięg geograficzny, prezentację łatwo przetłumaczyć na inne języki.

Przykład prezentacji stworzonej w studiu Simple Frame dla VML pokazuje jak prezentacja multimedialna jest uniwersalnym narzędziem promocyjnym.