Film korporacyjny

Aby wyróżnić ofertę pośród konkurencji i zachować pozycję na rynku, warto sięgnąć po oryginalne, niekonwencjonalne sposoby komunikacji marketingowej. Film korporacyjny jest doskonałą metodą na nawiązanie i podtrzymanie relacji z pracownikami, inwestorami, klientami i kontrahentami. Spot jest atrakcyjną alternatywą dla standardowych prezentacji multimedialnych i innych, klasycznych form autoprezentacji przedsiębiorstwa.

Film korporacyjny – założenia

Spot korporacyjny może łączyć elementy filmu wizerunkowego i promocyjnego. Jego głównym celem jest przedstawienie zasad funkcjonowania danej korporacji, organizację pracy, wewnętrzne struktury, zakres działalności oraz atmosferę panującą w zespole. Profesjonalny, wysokojakościowy film korporacyjny tworzy pożądany wizerunek, buduje świadomość firmy i jej branży. Skutecznie i atrakcyjnie może zaprezentować najważniejsze osiągnięcia przedsiębiorstwa oraz zachęcić potencjalnych inwestorów i pracowników do bliższego zapoznania się z firmą.

Produkcja filmu korporacyjnego

Film korporacyjny powstaje w trzech etapach: preprodukcji, produkcji oraz postprodukcji. Preprodukcja jest bardzo wczesną fazą powstania filmu i dotyczy wszystkich czynności organizacyjnych, przygotowawczych, włączając sporządzenie i akceptację scenariusza. Produkcja obejmuje prace na planie zdjęciowym, które kończą się pozyskaniem materiału gotowego do montażu. Postprodukcja odpowiada za ostateczny kształt realizacji – szereg specjalistów czuwa nad produkcją, aby nadać filmowi odpowiednią narrację, dynamikę, tempo akcji. W tym etapie możliwa jest ewentualna korekta błędów powstałych w poprzedzających fazach oraz poprawa dźwięku i kolorystyki.

Dom produkcyjny Simple Frame

Warszawskie studio produkcyjne Simple Frame oferuje szereg usług w zakresie produkcji i postprodukcji filmowej. Na życzenie klienta, na etapie postprodukcji, wzbogacamy realizację efektami specjalnymi, nagraniem lektora, ścieżką dźwiękową, napisami oraz zaawansowanymi animacjami 2D i 3D.